Общи условия

Официални правила на промоционалната кампания

 

„Купи и спечели награда през март с МЕТРО Плюс+

 

 

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания „Купи и спечели награда през март с МЕТРО Плюс+” („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км. („Организатор“).

 

Настоящите официални правила са публикувани на сайта www.metroplus.bg , откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

 

Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата му www.metroplus.bg.

 

ДЕФИНИЦИИ

 

УЧАСТНИК се нарича всеки клиент на Организатора, който извърши покупка с бонус точки (дигитални или хартиени) на продукти на Делимано от лоялната програма МЕТРО Плюс+ в периода 01-31.03.2018 г.

 

ПЕЧЕЛИВШ е всеки клиент на Организатора, който ще бъде изтеглен на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер и спечели една от предварително обявените награди.

 

 

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

 

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 01 март 2018г. до 31 март 2018г.

 

За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на 01 март 2018г. и ще продължи до 31 март (включително) 2018г. независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

 

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на складова база Банско и складова база Слънчев бряг, както и клиентите по доставка) („Участващи обекти“).  

 

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

 

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всяко лице, което извърши покупка на продукт от каталога на лоялната програма МЕТРО Плюс+ (от сериите Delimano Stone Legend и/или Delimano Perla) с отстъпка срещу бонус точки (дигитални или хартиени) през декември месец в някой от Участващите обекти автоматично се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

 

Всяко лице може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка на продукт от лоялната програма с точки се счита за едно участие независимо от стойността на покупката.

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 

Всяко лице закупило продукти от каталога на лоялната програма МЕТРО Плюс+ с отстъпка срещу бонус точки (дигитални или хартиени) през март 2018 има възможност да спечели една от следните награди:

 

-           5 х Делимано Чопър Про

-           3 х Делимано Фемили меджик микс

-           1 х Голяма награда – Нутрибулет 5 части

 

Печелившите участници ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер не по-късно от 10-ти април 2018г. в централния офис на Организатора.

 

Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и печелившите участници ще бъдат отразени в протокол , който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани 9 печеливши участници, както и 9 резервни участници.

 

V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им като клиенти на Организатора, в срок до 20 дни след края на Промоционалната кампания. В случай, че Печеливш участник откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.     

 

Информация за печелившите  – име и клиентски номер  ще бъде публикувана на уеб страницата на Организатора след 10.03.2018г.

 

 

VІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

 

Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания.

 

Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнена и подписана от участниците декларация за получаване на наградата. Спечелилите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

 

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на участника (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

 

VІІ. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Правилата на наградната игра са достъпни на www.metroplus.bg. Допълнителна информация относно Промоционалната кампания може да бъде получена на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08.00 до 20.00 часа.

 

ІХ. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на наградата всеки Печеливш се счита уведомен за настоящите официални правила и се съгласява, че клиентските му данни - име на клиент и клиентски номер, могат да бъдат публикувани в интернет страницата на Организатора. Списъкът с печелившите участници ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км.

 

Х. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоционалната кампания може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти - 0700 100 71.

 

ХІ. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.